Met  Genoeg Ruimte heb je Genoeg Ervaring

Misschien ben je op zoek naar voorbeelden?
Hieronder een kleine greep uit een paar leuke projecten.
 • Wooncoöperatie Overhoop
 • Inwonersinitiatief Haag & Hof
 • Circulaire Parkkade Rotterdam
 • Provincie Utrecht
 • Hogeschool Avans en Haagse Hogeschool
 • Trainingen en cursussen
 • Project Vinkeveld

Wooncoöperatie Overhoop

Middenin Utrecht Overvecht vind je woongemeenschap Overhoop. Van de buitenkant zijn het 4 winkels en 4 bovenwoningen uit de jaren ‘60. De gemeenschap bestaat vanaf 2008 en deelt veel met elkaar, is er op veel verschillende manieren voor de buurt, heeft een huiskamer voor de buurt en biedt tijdelijk onderdak aan diegenen die dat echt nodig hebben.

De winkels en woningen zijn eigendom van woningcorporatie Mitros. Overhoop wil het gebouw kopen, duurzaam renoveren om op lange termijn in Utrecht Overvecht te kunnen blijven. In januari 2019 heeft dit geleid tot een akkoord tussen Mitros en Overhoop.  

 Mijn rol? Ik adviseer en leidt het hele zakelijke deel van het proces van aankoop: van het maken van een businesscase tot en met (langdurige) onderhandelingen. Ik zet mijn kennis over duurzaam renoveren en maak gebruik van mijn netwerk voor het duurzaam renoveren, contractvorming, fiscaliteit, etc.

Kijk op: www.leveninovervecht.nl/overhoop of download het businessplan van Overhoop.

 

Inwonersinitiatief Haag & Hof

Haag & Hof is “mijn” project in Houten. Als inwoner heb ik samen met twee andere inwoners het initiatief genomen een eigen plan te bedenken en te ontwikkelen in Houten. Om een lang verhaal kort te maken: we wonnen een prijsvraag met het plan Haag & Hof.

 Wij wilden een Houtens plan wat goed zou passen in de buurt met -na het verdwijnen van de basisschool- een nieuwe ontmoetingsplek in de vorm van Het Lokaal. Waar participatie “meedoen” betekent en waar duurzaamheid zichtbaar wordt. Met levensloopbestendige woningen geschikt voor senioren én voor gezinnen. Er is veel te vertellen over Haag & Hof. Een paar leuke weetjes:

 • We bouwen een ontmoetingsruimte en sociale short stay voor de buurt. In een aparte stichting, volledig betaalt uit de meerwaarde van herontwikkeling.
 • Studenten van het Wellantcollege in Houten hebben het plein ontworpen.
 • Fruitteler Anton Goes heeft het plan voor de fruitbomen gemaakt en gezorgd voor de aanplant van historische rassen.
 • De bewoners van Haag & Hof zijn bijzonder: heel actief en betrokken nog voordat ze er gingen wonen.
 • De Krachtfabriek is eerst als gastheer en later als ontwerper van de inrichting van Het Lokaal betrokken geweest.

 

Circulaire Parkkade Rotterdam: samenwerking met lectoraat Bouwkunde Rotterdam

 • Een extreem duurzaam en experimenteel bouwproject in Rotterdam: Circulaire Parkkade van het SUS Atelier van de Hogeschool Rotterdam.
 • Maar hoe kom je van een visie naar een concreet plan waar marktpartijen aan mee willen doen en de gemeente bereid is de grond te verkopen?
 • Ik heb het SUS Atelier en geïnteresseerde marktpartijen geholpen met de businesscase, ontwikkelstrategie en geholpen met de grondaankoop.

 

Gastcolleges Haagse Hogeschool, Avans Hogeschool en Provincie Utrecht

 • Diverse gastcolleges gegeven over het project Haag & Hof en de vernieuwende manier van ontwikkeling.
 • Begeleiden van studenten van de hogeschool Avans bij een (grote) studentopdracht over de verduurzaming van Houten-Noord.

 

Trainingen / cursussen

 • Training gedragspsychologie bij besluitvorming en risico’s in gebiedsontwikkeling.
 • Minicursus financiële sturing in gebiedsontwikkeling voor niet-financiële adviseurs en projectleiders.
 • Vernieuwend grond uitgeven

 

Project Vinkeveld: als gemeente écht klantgericht ontwikkelen

 • Project Vinkeveld was in vele opzichten een vastgelopen project met een aanbodgericht plan uit 2006. Eigenlijk moest alles opnieuw terwijl er diverse marktpartijen aan de slag wilden in het project. De gemeente wilde de wijk ontwikkelen en schakelden voor het financiële en zakelijke gedeelte mij als adviseur in.
 • De kern van de nieuwe aanpak is het centraal stellen van de (potentiële) kopers. Niet door de marktpartijen maar door de gemeente die hier een stevige regierol heeft gepakt. Een ongebruikelijke maar zeer succesvolle rol. Echt in gesprek gaan met de kopers en het plan aanpassen naar aanleiding van hun wensen.
 • Veel aandacht naar het realiseren van een duurzame wijk binnen het beperkte budget wat daarvoor beschikbaar was.

 

Haalbaar maken van 450 extra sociale woningen binnen de rode contour in De Bilt.

 • Passen er nog 450 extra sociale woningen binnen de rode contour in de gemeente De Bilt? Met die uitdaging gestart en met diverse oplossingsrichtingen geëindigd. Creatief meedenken, intensief samenwerken en het vraagstuk benaderen met een zakelijke blik. Er blijkt dan meer mogelijk dan vooraf werd gedacht.

© Copyright Gerben Kamphorst - Genoeg Ruimte